Wallman, Bengt
1689-1753

Friryttare.
Född 1689. [1]
Död 1753-12-29 i Hof, Bolum (R). [2]
Begravd 1754-01-06 i Bolum (R).

Bengt Wallman. Tavla 1 Född 1689. [1] Död 1753-12-29 i Hof, Bolum (R). [2] Friryttare.
f Bengt Larsson. Ansedel Tavla 1    
 
   
 
m Elin Olsdotter. Ansedel Tavla 1    
 
   
 

Biografi
Friryttare (1710-1719) Den 4/12 1709 skrev Karl XII ett brev till defensionskommissionen vari han beordrade att vid landsregementena hemma i Sverige skulle uppsättas ytterligare 6 ryttare vid varje kompani, s.k. friryttare. På varje kompani uttogs de sex bästa ryttarna och ställdes på värvad stat. De skulle vara fria från handräckning och kommenderingar, men i stället vara beredda att när som helst rycka ut och hastigt samlas såsom en slags ständig piket. I de uttagnas ställe skulle rusthållarna mot erhållande av legan sätta in annan ryttare. Kostnaden härför fördelades visserligen på samtliga rusthållare, men kändes dock som en ökad börda under dessa svåra tider. Efter Karl XII:s död ( 30/11 1718) upphörde "frirytteriet" och de flesta ryttarna lär åter ha hamnat vid ett av kompaniets (ordinarie) rusthåll. (Internet från Österläns släkt- och folklivsforskarförening - Krigsmakt http://www.osterlen.com/slaktforskning/krigsmakt.htm)

Gifte och barn
Maria Johansdotter. Ansedel Tavla 1
Gift 1722-01-21 i Hof, Bolum (R). [3] Ur Västgöta Regementes GMR 1922 Gudhems kompani nr 24: Johan Hansson och Pär Larsson död 1713 och lämnat efter sig små omyndiga barn. I stället samma är Anders Bengtsson som varit Rusthållare för hela munderingen till 1719 då barnen Maria Johansdotter och Arfwid Pärssons förmyndare Anders Larsson införes, Maria Johansdotter sedemera gift med Bengt Wallman som tillika med förmyndaren nu rustar. Sventjänare Sven Lundberg för ? Hans i Hov.

Nr 28 -- St: Bengt Wallman för ?Elinstorp i Bolumstorp 30 år 9 år i tjänst. ------ Begärer att få byta ?nummer med 24, och som rusthållarena säges vara därmed nöjda så beviljas det.

  Lars Bengtsson. Född 1722-11-17 i Hof, Bolum (R). [4]
Döpt 1722-11-17 i Bolum (R).
  Catrina Bengtsdotter. Född 1725-03-16 i Hof, Bolum (R). [5]
Döpt 1725-03-18 i Hof, Bolum (R).
Död 1725-06-19 i Hof, Bolum (R). [6]
Begravd 1725-06-20 i Bolum (R).
  Bengtsdotter. Född 1726-06-10 i Hof, Bolum (R). [7]
Döpt 1726-06-12 i Bolum (R).
  Annika Bengtsdotter. Född 1728-12-12 i Hof, Bolum (R). [8]
Döpt 1728-12-13 i Bolum (R).
  Bengtsson. Döpt 1731-02-07 i Hof, Bolum (R). [9]
Begravd 1731-08-22 i Bolum (R). [10]
  Johannes Bengtsson. Född 1734-07-24 i Bolum (R). [11]
Döpt 1734-07-26 i Bolum (R).
  Catharina Bengtsdotter. Ansedel Tavla 1 Döpt 1736-07-24 i Hof, Bolum (R). [12]
Död 1816-05-29 i Bolum (R). [13]
Begravd 1816-06-09 i Bolum (R).


     
Framställd av DISGEN version 8.1b 2006-11-25