Folke Viktorsson 22 år 1940.


                                                                                                                           Tillbaka