Jag påträffade denna gravsten över mina anor från Åsenhöga: Måns Eriksson och Kerstin Mikaelsdotter från Aborrkull.
Det finns en gammal ödekyrkogård intill Åsenhöga sockenstuga, och det finns en del gravstenar där att botanisera bland.

                                                                               
                                                                              här under hvilar hos gudh M: ES K: MD I Abrakul (Aborrkull)
                                                                1729    1732
 

                                                               Tillbaka