Hulsöfjell, Stengårdshult, Småland

Det fanns inte mycket kvar av byggnaderna här, bara lite mossövervuxna stenar som varit husgrunden.
 
 

Med lite trollsk dimma..

                                                      Tillbaka