Detta är stationshuset i Istrum där min pappa är född 1918. Det första kortet är poststämplat 1919, så det är taget senast detta år.
 


 

                                                                      Tillbaka