Några bilder av torpet Mota i Skånings-Åsaka.
                                                                                             Tagna våren 2002.

Både Anders Wallgren med hustru Annika Assarsdotter och Bengt Andersson med hustru Anna-Maria Wallgren (dotter till Anders och Annika)
bodde här under en kortare period från 1841. Anders Wallgren dog här 1843. Bengt Andersson brukade både Mota och Vallbogärdet 1846-1852.

 
 


 
 


 
 


 

                   Torpet Mota är idag flyttat från sin ursprungliga placering,
            och används som hembygdsgård i Skånings-Åsaka.
           Information om placering och kontaktperson kan fås via turistbyrån i Skara
 
 

                       Tillbaka