Skogalund Skara

Denna fastighet köptes av August Lindgren och Betty Pihl 1 mars 1925, gick i arv till min mormor, och såldes först efter hennes död 1975.

Tillbaka