Hållplatsen Tubbetorp på järnvägen mellan Skara och Skövde.
 
 

Bilden föreställer: på dressinen Gustaf Pettersson. Övriga från vänster: Hustru Maria Christina, dotter Sara, Fridas moder, Frida (med hennes och August's barn Bror och Gustav) min farfar Viktor, August och Karl.
Huset finns inte kvar idag, utan nuvarande hus byggdes något mer till höger 1917.

Efter sin pensionering byggde Gustaf detta hus närmare Axvall. Det blev senare flyttat in till Axvall någon gång efter Gustafs död 1929.

Tillbaka